מחפש יזם/קבלן לעסקת קומבינציה בעפולה לבניית 235 יח' דיור. שטח עיקרי 24,000 מ"ר. כל היח' נמכרו מראש לפי 14,000 ש"ח כולל מע"מ. מבוקש 35% קומבינציה


  • קטגוריה: בנייה רוויה