נכסים להשכרה

באזור התעשייה כרמיאל להשכרה 1,000-5,000 מ"ר עצמאי + חצר. מחיר מבוקש 27 ש"ח למ"ר.

בקרבת הקריות להשכרה לתעשייה/לוגיסטיקה 2,000-4,000 מ"ר גבוה + משרדים . מחיר מבוקש 29 ש"ח למ"ר.

באזור התעשייה אלון תבור להשכרה 2,000-9,000 מ"ר לתעשייה/אחסנה . מחיר מבוקש 29 ש"ח למ"ר

באזור התעשייה שגיא 2,000 להשכרה לאחסנה/לוגיסטיקה 1,0000-40,000 מ"ר + חצר.

באזור התעשייה כרמיאל להשכרה 2,000-5,000 מ"ר גבוהה + חצר .

באזור התעשייה תרדיון להשכרה 1,000-6,000 מ"ר.