נכסים מניבים


1. במרכז הארץ למכירה מרכז מסחרי חדש בשטח של 14,000 מ"ר + חניון ל 600 רכבים , מושכר ב 19.5 מיליון ש"ח שנתי  נמכר ב 7.5%תשואה.    

2. למכירה בעפולה נכס מניב 1,700 מ"ר מורכב ממשרדים וחנויות מושכר במלואו בשכ"ד חודשי של 

     138,000 ש"ח. נמכר ב 9.5% תשואה.