נכסים מניבים

1. באזור הצפון למכירה מרכז מסחרי בשטח של כ 3,700 מ"ר מושכר ב 300,000 ש"ח     בחודש.

  המרכז נמכר ב 6.5% תשואה.