עסקאות השבוע


מגרש בתפן:

באזור התעשייה תפן למכירה 10 דונם מחיר מבוקש 700,000 ש"ח לדונם

בקדמת גליל למכירה:

באזור התעשייה קדמת גליל למכירה 18 דונם לתעשייה/ אחסנה מחיר מבוקש 800,000 ש"ח לדונם

למכירה בפארק צבאים:

בפארק צבאים למכירה 10 דונם לתעשייה/אחסנה. שולמו כל ההיטלים

בחוף שמן:למכירה

באזור התעשייה חוף שמן למכירה 30 דונם לתעשייה/ לוגיסטיקה

מבנה ללוגיסטיקה:להשכרה

בקרבת מגדל העמק להשכרה 10,000-30,000 מ"ר ללוגיסטיקה , חדש, עצמאי

לתעשייה ולוגיסטיקה:להשכרה מבנה

בקרבת עכו להשכרה 5,000-10,000 מ"ר ללוגיסטיקה/ תעשייה 27 ש"ח למ"ר

מגרש בשטח של 20 דונם:למכירה

בנשר למכירה מגרש בשטח של 20 דונם לתעשייה/לוגיסטיקה מחיר מבוקש 1.7 מיליון לדונם

להשכרה באזור התעשייה בר-לב:2,500-7,500 מ"ר לתעשייה /אחסנה

באזור התעשייה בר-לב להשכרה מבנה עצמאי, גבוה, + רמפות חשמליות + משרדים, חצר תפעולית. ניתן לשכור מ 2,500 מ"ר.

להשכרה בציפורית:4,000 מ"ר לתעשייה ואחסנה

באזור התעשייה ציפורית להשכרה מבנה עצמאי בשטח של 4,000 מ"ר + חצר תפעולית + משרדים, מתח עליון, רמפות חשמליות.

להשכרה:בכרמיאל 5,000 מ"ר

מבנה עצמאי, משרדים, חצר תפעולית לתעשייה, לוגיסטיקה בהזדמנות.