ההצלחה שלך היא כרטיס הביקור שלנו

 להשכרה באלון תבור 1,500 מ"ר לתעשייה . כולל כל המערכות כולל משרדים מפוארים, חצר תפעולית מצלמות אזעקה מע' אוויר 34 ₪ למ"ר 

להשכרה מבנה לתעשייהלהשכרה באלון תבור

 להשכרה באזור הצפון 6,000 מ"ר בית קירור / הקפאה . כולל כל התשתיות/ מידוף 

להשכרה חדר קירור

 למכירה 32 דונם קרקע פרטית בקרבת עפולה עם תב"ע למתקנים הנדסיים. מחיר מבוקש 2.6 מיליון ש"ח לדונם 

למכירה קרקע לחוות שרתים

 בבית שמש הר טוב ב' 48 דונם פרטי לעסקת קומבינציה. תב"ע ללוגיסטיקה/ תעשייה 

הזדמנות עסקית :

 בשדרות ההסתדרות, חיפה להשכרה 5-15 דונם חזיתי לכביש שכ"ד 10 ש"ח למ"ר 

להשכרה בשדרות ההסתדרות

 בקרבת נמל חיפה להשכרה 9,000 מ"ר ללוגיסטיקה כולל חצר תפעולית, משרדים. 

להשכרה ללוגיסטיקה

 בקרבת נמל חיפה להשכרה 50-200 דונם כולל 7,000 מ"ר מבנים ומשרדים. מחיר מבוקש 10 ש"ח למ"ר. 

בקרבת נמל חיפהמתחם לוגיסטי

 להשכרה מתחם בשטח של כ 5 דונם הכולל מוסך למשאיות, עמדת תידלוק ומשרדים. מחיר מבוקש 50,000 ש"ח. 

להשכרה מוסך למשאיותבקרבת נמל חיפה

 בצפון בקרבת כביש 6 להשכרה 10,000-20,000 מ"ר לאחסנה/ לוגיסטיקה/ תעשייה 45 ש"ח למ"ר, 

להשכרה מחסן לוגיסטי10,000 מ"ר לתעשייה /אחסנה

 בקרבת חיפה להשכרה 3,300 מ"ר עצמאי למסחר/ סופר + 1.5 דונם לחניה. שכ"ד מבוקש 170,000 ש"ח 

להשכרה 3,300 מ"ר למסחרמיידי

 בקרבת מגדל העמק להשכרה 10,000-30,000 מ"ר ללוגיסטיקה , חדש, עצמאי 

מבנה ללוגיסטיקהלהשכרה

 בקרבת נמל חיפה למכירה 120 דונם מפותח מחיר לדונם 4 מיליון ש"ח. 

למכירה בקרבת נמל חיפה

 בקרבת עכו להשכרה 5,000-10,000 מ"ר ללוגיסטיקה/ תעשייה 30 ש"ח למ"ר 

לתעשייה ולוגיסטיקהלהשכרה מבנה

 באזור התעשייה כרמיאל להשכרה2 מגרשים 5,6 דונם לאחסנה פתוחה. בהזדמנות 

להשכרה מגרש לאחסנהבכרמיאל

 בבר לב להשכרה 10,000-30,000 מ"ר לתעשייה/לוגיסטיקה. שכ"ד 30 ש"ח למ"ר. 

להשכרה בבר לבללוגיסטיקה

 באזור התעשייה יקנעם למכירה מבנה עצמאי 2,400 מ"ר מחולק ל 2 קומות מפואר, חצר פרטית, לובי, מעלית מחיר 10,000 ש"ח למ"ר. גמיש 

למכירה ביקנעם

 בקרבת חיפה להשכרה 60 דונם עם תב"ע מאושרת לייצור חשמל, מיחזור. 

להשכרה 60 דונם לייצור חשמל

 מגרש לדיור מוגן וסיעודי בצפון חלקה בשטח של כ 13 דונם ביעוד לדיור מוגן וסיעודי. שטח מאושר לבניה 70% שטח עיקרי + 10% שטחי שרות. סה"כ 8,400 מ"ר. בסמכות ועדה מקומית לאשר 100% בניה. סה"כ 13,000 מ"ר בארבע קומות אפשרות בניה: 100 יחידות דיור מוגן בשטח של כ 50 מ"ר. בשטח של כ 5,000 מ"ר . מתחם דיירים דמנטים הכולל כ 24 יחידות. בכל יחידה 3 דיירים. סה"כ 72 דיירים. בשטח של כ 3,400 מ"ר. 3 מחלקות סיעודיות הכוללות 108 מיטות. בשטח של כ 3,600 מ"ר כ 1000 מ"ר שטחי שרות, ושטח מסחרי שיתן שרותים לכביש 65 הסמוך. 

למכירה מגרש לדיור מוגןלמכירה קרקע לדיור מוגן + סיעודי