הזדמניות עסקיות


ההצלחה שלך היא כרטיס הביקור שלנו

 בבית שמש הר טוב ב' 48 דונם פרטי לעסקת קומבינציה. תב"ע ללוגיסטיקה/ תעשייה"

הזדמנות עסקית :

 בקרבת נמל חיפה להשכרה 50-200 דונם כולל 7,000 מ"ר מבנים ומשרדים. מחיר מבוקש 6 ש"ח למ"ר."

בקרבת נמל חיפהמתחם לוגיסטי

 להשכרה מתחם בשטח של כ 5 דונם הכולל מוסך למשאיות, עמדת תידלוק ומשרדים. מחיר מבוקש 50,000 ש"ח."

להשכרה מוסך למשאיותבקרבת נמל חיפה

 בצפון בקרבת כביש 6 להשכרה 10,000-20,000 מ"ר לאחסנה/ לוגיסטיקה/ תעשייה 25 ש"ח למ"ר, כניסה מיידית."

להשכרה מחסן לוגיסטי10,000 מ"ר לתעשייה /אחסנה

 בשדרות ההסתדרות, חיפה להשכרה 5-15 דונם חזיתי לכביש שכ"ד 10 ש"ח למ"ר"

להשכרה בשדרות ההסתדרות

 בקרבת חיפה להשכרה 3,300 מ"ר עצמאי למסחר/ סופר + 1.5 דונם לחניה. שכ"ד מבוקש 170,000 ש"ח"

להשכרה 3,300 מ"ר למסחרמיידי

 בקרבת מגדל העמק להשכרה 10,000-30,000 מ"ר ללוגיסטיקה , חדש, עצמאי"

מבנה ללוגיסטיקהלהשכרה

 בקרבת נמל חיפה למכירה 120 דונם מפותח מחיר לדונם 3 מיליון ש"ח."

למכירה בקרבת נמל חיפה

 למכירה במבוא גלבוע 4.5 דונם. מחיר מבוקש 2.75 מיליון ש"ח"

למכירה במבוא גלבוע

 בקרבת עכו להשכרה 5,000-10,000 מ"ר ללוגיסטיקה/ תעשייה 27 ש"ח למ"ר"

לתעשייה ולוגיסטיקהלהשכרה מבנה

 באזור התעשייה כרמיאל להשכרה2 מגרשים 5,6 דונם לאחסנה פתוחה. בהזדמנות"

להשכרה מגרש לאחסנהבכרמיאל

 בבר לב להשכרה 10,000-30,000 מ"ר לתעשייה/לוגיסטיקה. שכ"ד 25 ש"ח למ"ר."

להשכרה בבר לבללוגיסטיקה

 באזור התעשייה יקנעם למכירה מבנה עצמאי 2,400 מ"ר מחולק ל 2 קומות מפואר, חצר פרטית, לובי, מעלית מחיר 8,500 ש"ח למ"ר. גמיש"

למכירה ביקנעם

 בקרבת חיפה להשכרה 60 דונם עם תב"ע מאושרת לייצור חשמל, מיחזור."

להשכרה 60 דונם לייצור חשמל