בנייה רוויה

מגרש לבנייה רוויה בעפולה

בעפולה במתחם C1 למכירה מגרש עם היתר ל 43 יח' בשני בניינים.

  

24000000

עסקת קומבינציה בעפולה

מחפש יזם/קבלן לעסקת קומבינציה בעפולה לבניית 235 יח' דיור. שטח עיקרי 24,000 מ"ר. כל היח' נמכרו מראש לפי 14,000 ש"ח כולל מע"מ. מבוקש 35% קומבינציה