בנייה רוויה

מגרש לבנייה רוויה בבאר שבע

בקרבת האוניברסיטה ברחוב גולומב למכירה מגרש עם תב"ע מאושרת ל 80 מ"ר מסחר + 30 יח'.

  

13000000

עסקת קומבינציה בעפולה

מחפש יזם/קבלן לעסקת קומבינציה בעפולה לבניית 235 יח' דיור. שטח עיקרי 24,000 מ"ר. כל היח' נמכרו מראש לפי 14,000 ש"ח כולל מע"מ. מבוקש 35% קומבינציה