מגרשים לבניה רוויה


בקריית אתא מגרש ל 76 יחידות

בקריית אתא במיקום מרכזי לעסקת קומבינציה מגרש בשטח של 4.5 דונם עם תב"ע ל 76 יחידות דיור ב 17 קומות + 200 מ"ר מסחר

בנתניה מגרש ל 240 יח"ד

בנתניה אזור אגמים מגרש עם תב"ע ל 240 יח"ד .
מחיר ליחידת קרקע 530,000 ש"ח 

למכירה מגרש ל 350 יחידות דיור

בקריית אתא למכירה מגרש ל 350 יחידות דיור ב 5 בניינים.
תב"ע מאושרת.
מחיר מכירה 319,000 ש"ח ליחידה .
היטלים משולמים ע"י המוכר